Economie SocialaAxa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de interventie 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii".

CURSURI

Competente informatice (15 persoane)

În urma cursului veţi dobândi cunoştinţe în utilizarea calculatorului hardware (prezentarea componentelor unui calculator) şi software (utilizarea pachetului Microsoft Office). Veţi dobândi cunoştinţe elementare de calculator (navigare pe internet, trimitere/primire mail, redactarea unui document, utilizarea programului Team Wiewer – program pentru acces la distanţă)


-    Durata cursului : 40 ore / 2 luni;    
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 15 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.

Curs formator (15 persoane)

În urma finaliării cursului vă veţi îmbunătăţi următoarele abilităţi:
-    Respectarea legislaţiei specifice;
-   Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
-    Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
-    Asigurarea calităţii activităţii;
-    Pregătirea programului/stagiului de formare;
-    Pregătirea formării practice;
-    Realizarea activitătilor de formare;
-    Evaluarea participaţilor la formare;
-    Evaluarea programului/stagiului de formare;


-    Durata cursului : 40 ore / 2 luni;
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 15 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.

Limba engleză (15 persoane)

După încheierea cursurilor, absolvenţii vor :
-    Întelege şi utiliza expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete;
-    Putea să se prezinte sau să prezinte pe cineva;
-    Putea să formuleze şi să rǎspundǎ la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuieşte, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc.;
-   Putea să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească rar şi clar şi să fie cooperant;


-    Durata cursului : 60 ore / 3 luni;
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 15 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.

Limba italiană (15 persoane)

După încheierea cursurilor, absolvenţii vor :
-    Să înţeleagă și să utilizeze fraze izolate şi expresii frecvent folosite în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, mediul înconjurǎtor apropiat, activitatea profesională);
-    Să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simplu şi direct referitoare la subiecte familiare şi obişnuite;
-    Să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesionalǎ, mediul său înconjurǎtor apropiat şi să evoce subiecte care corespund  nevoilor sale imediate;


-    Durata cursului: 60 ore / 3 luni;
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 15 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.

Antreprenoriat (30 persoane)

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:
-    Introducere în anteprenoriat;
-    Inițierea unei afaceri;
-    Organizarea activității;
-    Strategia de marketing;
-    Negocierea contractelor;
-    Politica de promovare;
-    Finanțarea unei afaceri;
-    Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii;
-    Evaluarea programului/stagiului de formare;
-    Evidența contabilă;
-    Sistemul de evidență financiară;
-    Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii;
-    Logistica necesară derulării afacerii;
-    Planul de afaceri;


-    Durata cursului : 40 ore / 2 luni jumătate;
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 30 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.


Inspector Resurse Umane  (15 persoane)


Obiectivele exprimate în competențe profesionale:
-    Planificarea activității;
-    Comunicarea cu angajații;
-  Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
-    Întocmirea documentelor de evidență a personalului;
-    Gestionarea documentelor de evidența a personalului;
-    Organizarea recrutării personalului;
-    Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
-    Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
-    Administrarea bazei de date de evidență a personalului;


-    Durata cursului : 80 ore / 2 luni;
-    Cursul se încheie cu examen -> diplomă autorizată ANC;
-    Grupă de 15 persoane;
-    Participanții vor beneficia de subvenţii.


Formulare înscriere.

     După completarea formularelor acestea se depun la sediul Fundației EuroEd pentru cursurile de: limba engleză, competențe informatice, formator și limba italiană.
     Pentru cursurile de Inspector Resurse Umane și Antreprenoriat formularele se depun la sediul partenerului Asociația "Pământ și umanism", adresa: Costache Negri, 48, Iași. Tel: 0232260087, 0745153415.

Cine se poate inscrie:

 

Familii cu peste 2 copii
Familii monoparentale
Femei
Formatori implicati in economia sociala
Manageri ai intreprinderilor sociale
Persoane care au parasit timpuriu scoala
Persoane care traiesc din venitul minim garantat
Persoane cu dizabilitati
Persoane de etnie roma
Specialisti implicati in economia sociala
Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului
Victime ale violentei in familie


Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.