Economie SocialaAxa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de interventie 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii".

DESPRE PROIECT

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea incluziunii sociale prin infiintarea a 6 structuri ale economiei sociale si crearea de locuri de munca pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est si Centru. Proiectul va contribui astfel la dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitati si integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile in regiunile mentionate.

Proiectul isi propune sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale, cooperarea si solidaritatea sociala prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru consolidarea si dezvoltarea competentelor grupurilor vulnerabile si specialistilor din economia sociala din Regiunile N-E si Centru.

Activitati

•    Dezvoltarea de noi parteneriate functionale in economie prin infiintarea celor 6 SES - care va avea loc dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in cadrul acestor structuri ale economiei sociale;
•    consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile;
•    consiliere profesionala pentru 130 de persoane din grupuri vulnerabile;
•    consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin organizarea urmatoarelor cursuri de formare profesioanla.
•    organizarea a 3 evenimente pentru promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local;

Parteneri:

Fundatia EuroEd – beneficiar
Asociatia Pamant si Umanism - APUR – Partener national 1
Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice “Sf. Haralambie” Brasov - Partener national 2

Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.